TELEFONSKE NARUDŽBE: +385 01 5101 722 | +385 091 619 8800|info@biljneledlampe.com
1.197 A @240V