TELEFONSKE NARUDŽBE: +385 01 5101 722 | +385 091 619 8800|info@biljneledlampe.com
1.746 @ 120v | 0.9 @ 240v